You are currently viewing Cum devii Notar?
se elimina declaratia de beneficiar real

Cum devii Notar?

Cum devin Notar?
se elimina declaratia de beneficiar real

CUM DEVIN NOTAR?

Toate raspunsurile la intrebarea Cum devin Notar se regasesc pe site-ul https://cnpb.ro/ (Camera Notarilor Publici).

Cine poate deveni NOTAR?

a)are cetăţenia română, a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene şi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România;

b)are capacitatea de exerciţiu deplină;

c)este licenţiată în drept;

d)nu are antecedente penale rezultate ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârşirii cu intenţie a unei alte infracţiuni;

e)se bucură de o bună reputaţie; f)cunoaşte limba română;

g)este aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru dobândirea calităţii de notar stagiar;

h)achită taxele pentru susţinerea examenului sau concursului;

i)se angajează să încheie cu INR contractul de pregătire, dacă va fi declarată admisă la examen sau concurs;

j)este declarată admisă la examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar.

Cum pot deveni NOTAR?

Există trei modalități pentru admiterea în profesie:

  • Promovarea examenului de definitivat, după deținerea timp de doi ani a calității de notar stagiar și absolvirea Institutul Notarial Român. Pentru cei care nu au exercitat timp de cel puțin 6 ani o funcție de specialitate juridică;
  •  Promovarea concursului de admitere în funcția de notar public, pentru cei care au exercitat timp de cel puțin 6 ani o funcție de specialitate juridică;
  • La cerere, pentru cei care au exercitat funcția de judecător la  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și au adresat o cerere de numire ministrului justiției. În termen de cel mult un an de la data expirării mandatului sau eliberării din funcţie, din motive neimputabile. 

     

Cum devin notar stagiar?

Examenul sau concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar este organizat de Institutul Notarial Român, pe posturile aprobate de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. Examenul sau concursul de admitere ca notar stagiar constă într-o probă scrisă, cu caracter teoretic, din tematica aprobată de Consiliul Uniunii, nota minimă de promovare fiind 7,00.

Candidaţii declaraţi admişi vor ocupa locurile în limita posturilor aprobate de Consiliul Uniunii pentru Camera Notarilor Publici la care şi-au depus cererea de înscriere la examen sau concurs. Un candidat poate depune cererea de înscriere la examen sau concurs la o singură Cameră. Locurile destinate dobândirii calităţii de notar stagiar se aprobă de către Consiliul Uniunii, după consultarea Colegiilor directoare ale Camerelor Notarilor .

Modul de organizare și desfășurarea examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar sunt stabilite prin Regulament aprobat prin Ordin al Ministrului Justiției. Regulamentul în vigoare poate fi consultat aici.

 cum devin notar definitiv?

  • Notarul stagiar urmează timp de 2 ani cursurile de pregătire teoretică şi practică organizate de Institutul Notarial Român. În baza unui Regulament aprobat prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici.
  • Examenul de definitivat este organizat de Institutul Notarial Român. Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public este aprobat prin Ordin al Ministrului Justiției. Regulamentul în vigoare poate fi consultat aici
  • Examenul de definitivat constă în două probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic şi una cu caracter practic. Media minimă de promovare este 7,00, dar nu mai puţin de nota 5,00 la fiecare probă. După finalizarea celor 2 ani de stagiu, notarul stagiar are dreptul de a se prezenta la cel mult două sesiuni ale examenului de definitivat.

CARE SUNT CELE MA IMPORTANTE DETALII DESPRE CONCURSUL DE ADMITERE?

Concursul de admitere in functia de notar Public (O functie de specialitate jurídica timp de cel putin 6 ani).

Concursul este organizat de către Institutul Notarial Român, la solicitarea Consiliului Uniunii, ori de câte ori este necesar. Cu toate acestea concursul se organizează cel puţin o dată la 2 ani. Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public este aprobat prin Ordin al Ministrului Justiției. Regulamentul în vigoare poate fi consultat aici.

Înscrierile pentru participarea la concurs se fac la Camera în circumscripţia căreia doresc să îşi desfăşoare activitatea. Pentru ocuparea unui post propus de respectiva Cameră şi cuprins în ordinul de actualizare emis de Ministrul Justiţiei.

Concursul de admitere constă în două probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic şi una cu caracter practic. Media minimă de promovare este 7,00, cu condiţia ca la fiecare probă din concurs să obţină cel puţin nota 5,00. 

După numirea prin ordin al ministrului justiţiei, notarii publici care au obţinut această calitate au obligaţia de a urma cursuri privind pregătirea practică pentru desfăşurarea profesiei de notar. Precum şi pentru organizarea activităţii unui birou notarial, cursuri organizate de INR pe o perioadă stabilită de către Consiliul Uniunii, cu plata taxelor aferente.

LA CE MATERII AR TREBUI SA INVAT IN FACULTATE PENTRU A AVEA SANSE SA DEVIN NOTAR ?

Drept civil, Procedură civilă, procedură notarială şi legislaţie notarială.

Lasă un răspuns