You are currently viewing De ce dobândești cazier fiscal? Se poate rezolva?
Cazier fiscal

De ce dobândești cazier fiscal? Se poate rezolva?

Nu îți pui întrebarea de ce dobândești cazier fiscal, doar atunci când te afli în poziția de a nu-ti rezolva o problemă sau atunci când te afli în mijlocul unei proceduri precum cea a înființării unei societăți.

Multe persoane încearcă la un moment dat să își înființeze o firmă sau să dețină titulatura de administrator. Cu toate acestea când ajung în mijlocul procedurii de înființare își dau seama că nu pot continua procedura deoarece au cazier fiscal.

Ce reprezintă cazierul FISCAL?

Cazierul fiscal este un document fiscal emis de instituțiile administrativ financiare din România pentru a se contura o disciplină financiară în rândul contribuabililor. În cadrul acestui document fiscal se regăsesc fapte pe care contribuabilii le săvârșesc și care sunt pedepsite conform legislației din România.

Cine poate dobândi fapte în cazierul FISCAL?

A. persoanele fizice

B. persoanele juridice

c. entități fără personalitate juridică

Care sunt documentele pentru eliberarea unui cazier FISCAL?

Pentru a afla dacă am dobândit un cazier fiscal pătat va trebui să solicităm eliberarea acestuia. Mai jos puteți regăsi documentele necesare pentru eliberarea unui cazier fiscal, în funcție de entitatea pe care o dețineți:

DOCUMENTE NECESARE ELIBERARE CAZIER FISCAL – PERSOANE JURIDICE

Documente necesare:

–        cerere tip, se distribuie gratuit – formularul 502 , (se depune de către reprezentantul legal al acestora sau prin reprezentant pe bază de mandat);

–    documentul care atestă numirea reprezentantului legal (Ex. acte constituire / certificat constatator de la oficiul registrului comertului) şi certificatul de înregistrare;

–    actul de identitate (BI/CI) al reprezentantului legal al acestora sau al reprezentantului pe bază de mandat, după caz, (original şi copie);
–    împuternicirea, în cazul în care cererea se depune prin reprezentant ;

documente necesare eliberare cazier FISCAL – PERSOANE FIZICE

Documente necesare:

–        cerere tip, se distribuie gratuit – formularul 502 , (se depune personal sau prin reprezentant)

–     actul de identitate (BI/CI) al titularului sau reprezentantului, după caz (original şi copie);

–    procură autentică sau împuternicire avocaţială, în cazul în care cererea nu se depune personal, ci
prin reprezentant;

DOCUMENTE NECESARE ELIBERARE CAZIER FISCAL – ASOCIAȚII FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

Documente necesare:

–     cerere tip, se distribuie gratuit – formularul 502 , (cererea se depune de către unul din asociaţi, pe baza împuternicirii date de ceilalţi asociaţi sau de reprezentantul acestora)

–    actul de identitate (BI/CI) al asociatului desemnat sau al reprezentantului pe bază de mandat, după caz, (original şi copie);

–    împuternicirea data asociatului desemnat de ceilalţi asociaţi;

–    împuternicirea, în cazul în care cererea se depune prin reprezentant ;

DE CE DOBÂNDIM UN CAZIER FISCAL ,,PĂTAT”?

Motivele pentru care dobândim cazier fiscal sunt variate și numeroase. Putem aminti la modul general următoarele motive:

a. neprelungirea sediului social al societății care este expirat.

b. săvârșirea unor fapte prevăzute de HG. 1000/2015.

când este obligatorie prezentarea unui cazier FISCAL ,,CURAT”?

Prezentarea unui cazier ,,curat” este obligatorie pentru următoarele proceduri:

  • la înființarea societăților comerciale, a societăților cooperative și a cooperativelor agricole, de către asociați, acționari și reprezentanții legali desemnați;
  • la solicitarea înscrierii asociațiilor și fundațiilor în Registrul asociațiilor și fundațiilor de către asociații sau membrii fondatori ai acestora;
  • la autorizarea exercitării unei activități independente de către solicitanți;
  • la cesiunea părților sociale sau a acțiunilor de către noii asociați sau acționari;
  • la numirea de noi reprezentanți legali, precum și la cooptarea de noi asociați sau acționari cu prilejul efectuării majorării de capital social.
  • în cazul cooptării unor noi membri în asociații și fundații, atunci când aceștia dobândesc și calitatea de reprezentanți legali.

POATE FI REZOLVATĂ PROBLEMA CAZIERULUI FISCAL?

Da, se poate rezolva problema unui cazier fiscal pătat în următoarele cazuri și împrejurări:

  1. În cazul unui sediu social expirat – la momentul prelungirii sediului social sau în urma expirării unui termen de 3 luni de la momentul prelungirii sediului social.
  2. În cazul reabilitării de drept sau prin hotărâre judecătorească.
  3. În cazul în care nu au mai fost săvârșite fapte de natură să ,,păteze” cazierul fiscal într-un termen de 5 ani de la momentul ultimul cazier fiscal aferent unei asemenea fapte.

Pentru orice probleme sau situații ce au în vedere un cazier fiscal, ne puteți contacta pentru a stabili o oră de consultanță prin accesarea site-ului nostru de prezentare AICI.

De asemenea ne puteți contacta și telefonic la următorul număr de telefon 0775.197.388.


 

Lasă un răspuns