You are currently viewing Cum îți înființezi o firmă?
avocat online

Cum îți înființezi o firmă?

cum iti infiintezi o firma
Cum iti infiintezi o firma?

În articolul de astăzi vom vorbi pe larg despre cum îți înființezi o firmă? Procedura înființării este destul de complexă. În mod normal ar trebui să apelați la serviciile unui avocat atunci când vă doriți înființarea unei firme.

Putem distinge mai multe etape în procedura de înființare a unei firme și anume:

Etapa redactării documentelor aferente procedurii

În această etapă se vor redacta documentele necesare înființării firmei și anume:

a. Actul constitutiv – în cadrul acestui document juridic vor fi incluse elemente esențiale precum: datele de identificare ale asociaților, adresa sediului social, capitalul social al societății. Totodată vor mai fi incluse aspecte privind participarea la profitul și pierderile societății de către asociați. De asemenea întinderea puterilor administratorilor și datele de identificare a acestor. Putem spune fără reținere că actul constitutiv al unei societăți reprezintă defapt Biblia acelei societăți.

b. Contractul de comodat – contractul de comodat va fi documentul juridic care va sta la baza stabilirii sediului social al societății. Totodată acest document poate fi înlocuit de un contract de închiriere. În acest caz, folosința sediului social fiind oferită în schimbul unei remunerații.

c. Declarațiile de asociat, administrator, declarația de beneficiar real – aceste declarații pot fi date la momentul de față și sub formă olografă, adică sub semnătură diferită. Această derogare de la legislație, va fi valabilă cel mai probabil până la momentul la care va înceta starea de alertă. Ulterior acestei perioade, cel mai probabil vom reveni la perioada la care aceste declarații erau necesar a fi date în formă autentică.

d. Specimenul de semnătura al administratorului – acest document la fel ca declarațiile de asociat și administrator încă poate fi dat sub semnătură privată. Acest formular se poate regăsi si pe site-ul celor de la Registrul comerțului https://www.onrc.ro/index.php/ro/

O ultimă modificare legislativă propune ca declarația de beneficiar real să fie înlocuită de un text ce poate fi introdus în cadrul Actului constitutiv. Acest document va trebui să cuprindă datele de identificare ale acestuia și modalitatea de exercitare a puterilor: direct sau indirect.

ETAPA COMPLETĂRII FORMULARELOR DE ÎNFIINȚARE A FIRMEI

Următoarea etapă în procesul de înființare a unei firme ar fi completarea formularelor de înființare ale firmei. Vom avea practic de completat următoarele formulare și anume:

  1. Vectorul fiscal – acest document se va completa pentru a indica aspectele fiscale ale viitorului SRL.
  2. Declarația model 2 – acest document va atesta faptul ca admiteți că veți îndeplini toate cerințele prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii.
  3. Cererea de înregistrare – această cerere va cuprinde practic toate documentele care s-au depus în susținerea cererii precum si un opis al acestora.

etapa compunerii și depunerii dosarului de ÎNFIINȚARE AL FIRMEI

Dosarul de înființare al firmei se va depune fie online, fie în format fizic (în dosar cu șină) la sediului Registrului comerțului competent. Acest dosar va cuprinde toate documentele pe care le-am menționat anterior. De asemenea o taxă în valoare de 122 de lei va fi plătită pentru înființarea firmei.

În urma înregistrării dosarului, documentele de înmatriculare ale firmei vor fi gata în aproximativ 4 zile lucrătoare de la depunerea dosarului.

Dacă întâmpinați dificultăți în ceea ce privește înființarea firmei puteți să apelați la serviciile noastre de înmatriculare a firmei accesând site-ul aici: https://roavocat.ro/

Lasă un răspuns